การ Upload ข้อมูลเว็บไปเก็บบน Linux Host / FreeBSD Host
เมนูหลัก
ผู้ใช้งานสามารถ upload file ไปเก็บบน Linux Host / FreeBSD Host ได้ 2 แบบคือ
 
โดยต้องเก็บข้อมูลทุกอย่างภายใต้ folder public_html