ไทยโดเมนโฮสจดโดเมน ,จดโเมนราคาถูก , จดโดเมน .com บริหาร โดเมน
   
 
   
  0. บริหากโดเมนผ่าน Domain Control Panel
สำหรับ ลูกค้า ที่ทำการ จดโดเมน กับทางไทยโดเมนโฮส ผู้ใช้งานสามารถ เข้าไป แก้ไข หรือ ปรับปรุง ข้อมูลของ โดเมน ได้ตลอด 24 ชมโดยที่ทางไทยโดเมนโฮส
จะทำการส่ง user / passwowrd สำหรับ การเข้าไปแก้ไข และ link การเข้าไป โดยที่ ทาง Link
- กรณี จดทะเบียนกับนายทะเบียน onlinenic
- กรณี จดทะเบียนกับนายทะเบียน directi
  1. การ login เข้าระบบ
 
แนะนำ หรือ แจ้งปัญหา Email: info@thadomainhost.com