คำถามเกี่ยวกับ บริการโฮส โฮสติ้ง โดเมน

คำถาม : การย้่ายโฮสติ้งมาใช้บริการกับ ไทยโดเมนโฮส
   
การย้ายบริการโฮสติ้งจากที่เดิมมาใช้ บริการโฮสติ้ง กับ ไทยโดเมนโฮส ซึ่งการย้่ายบริการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คืิอ โดเมนเนม (Domain Name) กับ โฮส (Hosting)
 • การย้่ายโดเมนเนม : ซึ่งก่อนการย้าย Domain Name จะต้องทำการปลด Lock โดยสามารถเช็ค Status Domain จาก
  http://whois.resellerclub.com สมมุติโดเมนที่ต้องการย้ายคือ โดเมน globalheatthailand.com
  โดยตรวจสอบสถานะ โดยแสดงดังรูป
  ????? ?????
จะต้องทำการแจ้งให้ผู้จดโดเมนเดิมแ้ก้ Status ให้เป็น Active หรือหากสามารถเข้าไปแก้เข้า สถานะโดเมนได้ ก็ต้องไปแก้ไขสถานะโดเมน ไม่ให้ LOCK
หมายเหตุ : การย้ายในส่วนโดเมนต้องทำก่อนโดเมนหมดอายุครับ หากจะให้ดีควรประมาณเวลาไว้สัก 7-15 วันเลยครับ
หลังจากนั้นทางไทยโดเมนโฮส จะทำกาีีรโอนย้ายโดเมน โดยการ Transfer โดเมนกับนายทะเบียน( Domain Register)
แล้วจะมีเมล์ไปที่ Contract Administrator Email ของโดเมนนั้น เพื่อให้ Confirm การโอนโดเมน หลังจากนั้นจะใช้เวลา 2-3 วันในการประมวลผลการโอนโดเมน
   
 • การย้ายโฮส (Host) : การย้่ายในส่วนโฮส ทางลูกค้าต้อง backup ข้อมูลทุกอย่างบนเครื่องโฮสเดิมก่อน เพราะหลังจากเมื่อ
  ทำการย้าย โดเมนแล้ว DNS จะชี้ไปเครื่อง Server ของไทยโดเมนโฮส หลังจากนั้นถึงทำการ upload ข้อมูลเว็บมาที่โฮสของ
  ไทยโดเมนโฮสอีกที
  หมายเหตุ : การย้ายในส่วนโฮสติ้งต้องทำก่อนโฮสติ้งเก่าหมดอายุครับ หากจะให้ดีควรประมาณเวลาไว้สัก 7 วันเลยครับ
   

หมายเหตุ : การดำเนินการดังกล่าวข้างต้่น ทางไทยโดเมนจะดำเนินการหลังจาก Order และ ชำระค่าบริการ แล้ว ทาง
ไทยโดเมนโฮสจะดำเนินการทันที ที่ตรวจสอบการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

" สามารถสอบถามเลยละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาครับ "
http://www.thaidomainhost.com