จอโดเมน ย้ายโดเมน จดโดเมน .com กับไทยโดเมนโฮส
การจด โดเมน (Domain) กับไทยโดเมนโฮส โดเมนจะเป็นของลูกค้า 100 % โดยที่ลูกค้าสามารถเข้าไปแก้ไข หรือ จัดการโดเมนได้ตลอด 24 ชม ที่ link http://www.thaidomainhost.com/domain_modify.aspx โดยลูกค้าจะใช้ Email ของลูกค้า
และ รหัสผ่าน (Password) ที่ลูกค้าตั้งตอน order Hosting
main
http://www.thaidomainhost.com