การจัดการ Domain Admin สำหรับลูกค้าของ ไทยโดเมนโฮส (Thaidomain host)
สำหรับลูกค้าของ thaidomainhost สามารถจัดการ domain ของลูกค้าได้เองตลอด 24 ชม โดยผ่าน Domain Control Panel โดยใช้
Login : คือ Email ของ ลูกค้า ที่สมัคร Order / Password : คือ Password ที่ลูกค้าตั้งตอนสมัคร ตอนกรอก Order ดังแสดงในรูป

(หากไม่รู้ สามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ )
หลังจากนั้น หากลูกค้าต้องการ แก้ไข domain name สามารถแก้ไขผ่านทาง link http://www.thaidomainhost.com/domain_modify.aspx แล้วเลือกว่า จดทะเบียนกับ นายทะเบียน อะไร
โดยแบ่งออกเป็น 2 Domain Reseller คือ 1). Directi 2) Onlinenic (ส่วนมากลูกค้า thaidomainhost จะจดกับ Directi )
  • Directi Domain Control Panel จะแสดงหน้าจดดังรูป (จะใช้ Email / Password ในการ ป้อนเข้า login )
  • Onlinenic Domain Control Panel จะแสดงดังรูป (จะใช้ Domain Namel / Password ในการ ป้อนเข้า login )
รายละเอียดข้างใน เจ้าหน้ากำลังทำคู่มือ เพิ่มเติม
Host By : thaidomainhost.com