วิธีการตรวจสอบว่า Domain name นี้อยู่บน Server IP อะไร สามารถทำได้ ตาม step
1) คลิก ที่ link http://www.tracert.com/cgi-bin/ping.pl จะแสดงหน้าจอตามรูป
2) ให้ป้อน domain name ที่ต้องการตรวจสอบว่า อยู่ที่ server ip อะไร สมมุติเป็น sanook.com แล้วคลิกเลือก Serve แสดงดังรูป
3) หลังจากนั้นให้กดปุ๋ม Start Ping จะแสดงผลดังรูป
จะเห็นว่า server ip : 58.181.243.6
 

manual By Thaidomainhost Support

โฮส โฮสติ้ง โดเมน Solution Host