ต้องการทราบอายุ domain สามารถเช็คง่ายๆ โดยผ่าน whois ของ นายทะเบียน
  • หลังจากนั้นจะแสดง information แสดงดังรูป ตรงวงกลมสีแดงจะแสดง วันที่ domain หมดอายุ
 
โฮส โดเมน by http://thaidomainhost.com